Říjen 2018

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ ZÁMKU

28. října 2018 v 13:49 | Jiří Stratil
Městečko Stárkov (původně Starkstadt) se nachází v lesnaté kopcovité krajině na Broumovsku. V první polovině 16.století zde byl postaven renesanční zámek, později vícekrát přestavovaný. K jeho první přestavbě došlo po roce 1625, kdy jej vlastnil Hertvík Čertorejský z Čertorej. Od roku 1681 procházel zámek další přestavbou do raně barokní podoby. Majitelem byl Jan František Keiserstein. Asi koncem 18.století jej majitel František st. Keiserstein nechal upravit do pozdně barokní podoby. Ve vlastnictví rodu Keisersteinů byl stárkovský zámek až do roku 1927, kdy byl prodán průmyslnické rodině Pejskarů z Police nad Metují. Tehdy došlo opět k přestavbám, ale již do zjednodušené podoby, se setřením historického rázu stavby, zejména pak pozdně barokní fasády.

Poslední přestavby v 50.letech (po zestátnění) na místní národní výbor a dále pak na domov důchodců znamenaly další ránu této vzácné historické památce. Po roce 1989 byl zámek vrácen původním majitelům, kteří jej však převzali až v r.2001, kdy byl domov důchodců zrušen a jako náhrada vybudován nový v České Skalici. Jeho pronájem však znamenal další devastaci, kdy interiéry zámku sloužily podnikatelsky pro chov papoušků! Objekty zámku včetně přilehlých pozemků parku patří nyní novému majiteli, který celý zámecký areál obnovuje a chce mu dát novou, plnohodnotnou a důstojnou funkci.

Malba renesančního zámku na vedutě z r.1750 (detail):

Současnost:


Návrhy na řešení rekonstrukce severního průčelí budovy:


ANDĚL A ĎÁBEL

5. října 2018 v 10:17 | Jiří Stratil
Anděl i ďábel v těle,
kdopak by je neznal.
V naší vězeňské cele,
ač je nikdo nezval.
-
Vstoupili v nás společně,
a přou se o své pozice.
V dilematu stálém věčně,
jednou ten či onen více.
-
Oba jsou nám ku prospěchu,
pro míru věcí v životě.
Ve věčném tom chvatu spěchu,
starém, i v každé novotě.
-
Záleží pak s čím se perem,
tak z nás vystupují oba.
Avšak také na tom kterém,
i na tom, co káže naše doba.
-
V boji protikladů jednota,
kde anděl s ďáblem tancuje.
Koho v převaze hodnota,
ten bdí více a druhý nocuje.
-
Míru svou si držeti,
a nevyhánět čerta ďáblem.
Když pekla kníže káže ti,
odpovídej andělem.
-
E.Delacroix, Jákob zápasící s andělem,
detail, 1861