Září 2018

KDO S KOHO

17. září 2018 v 8:03 | Jiří Stratil
-
Byl jednou jeden myslitel,
a ten opravdu něco vymyslel.
I dobrý to byl velitel,
a plevelné pole plel.
-
Také něco vytvořil,
a půdu zdejší zúrodnil.
I pýchu zpupnou pokořil,
jak o plánech těchto snil.
-
Avšak zůstal se vším sám,
tak se od něj odtáhli.
A co já pak z toho mám,
upadl v smutek náhlý.
-
Vytvořil tu dobrou věc,
ale zájem se o ni nekonal.
Jak nespravedlivé to přec,
až málem z toho stonal.
-
I odkudsi se ozval hlas,
ale vždyť ty nejsi sám.
A ozýval se potom zas,
já odměnu ti za to dám.
-
Vytrvej a nermuť se,
já věrný jsem tvůj ochránce.
A do ničeho také nenuť se,
zpívej a dej se do tance.
-
Přijdou tvoje velké dny,
a práce bude odměněna.
Myšlenky jen jsou to jedny,
i v radost hoře proměněna.
-
Zbavím tě tvých nepřátel,
a ukážu ti cestu.
Ty také budeš kazatel,
a půjdeš k svému městu.
-
Byl jednou jeden myslitel...
-
-

ČEKÁNÍ NA ZÁZRAK

3. září 2018 v 12:49 | Jiří Stratil
Cesta tato je velmi dlouhá a náročná.
Naplněná těžkou prací, mnohým zklamáním a nepochopením.
Kdopak ví, co na toto místo patří?
Ale téměř každý ví, co sem nepatří, totiž všechno, co se tady udělá.
Ale proč?
Protože čeká na zázrak, byť sám o něm nemá žádnou konkrétní představu.
A vše, co pro něj není zázrakem, totiž úplně všechno, co zde vidí nového, je špatné.
Třebaže se to k té gotické věži a před ten barokní kostel hodí.
Kolikpak lidí je schopno zde ještě normálně myslet a chápat?
Kolik asi tak z tisíce, aby bylo možno tento problém nějak řešit?
Nežijeme již v nějaké kulturní nenormalitě, která zde nedovolí cokoli postavit?
Něco jako trvalé a bezvýchodné tabu?
Člověče kam že to kráčíš?
Ani se neptej, a dej s tím už pokoj.
Ale proč, vždyť je to dobré, ne?
Není.
A proč?
Protože to není zázrak.
A Staroměstské náměstí je snad zázrak?
Nevím, asi není.
Tak své k svému, ne?
Ano, ale jinak, jako zázrak.
Usmívající seNerozhodnýZamračenýSmějící se

Proluka po vybourané velké radniční budově, zničené nacisty v květnu 1945.
Praha-Staroměstské náměstí, foto: Ben Skála, CC-BY-SA, 2.5,2.0,1.0.
Návrh dostavby nových domů.
-